ONA-traject voor 450 euro inclusief 64 uur deelnameverklaringOok in Den Haag kunt u nu op een enthousiaste manier de
Nederlandse taal leren bij TaalophetWerk®.


Wij werken in kleine overzichtelijke  groepen. We kennen al onze cursisten bij hun naam.
Zij voelen zich bij ons thuis. De cursist staat centraal.

Deze bijzondere combinatie zorgt samen met onze gekwalificeerde docenten voor een succes. De cursist komt graag naar de les en het slagingspercentage voor de NT2-examens zijn opvallend hoog.

Tevens begeleiden wij de cursisten ook indien gewenst naar ( vrijwilligers ) werk .Hierdoor nemen de taalmomenten nog meer toe. Wij werken dus diplomagericht.